Tschechische Version             česká verze

 

Tyto stranky jsou věnovány Zubrovi evropskému.


Snaží se poskytnout všem návštěvníkům co nejvíce informací

a fotografií o volně žijícím živočichovi roku 2008.    


 

Naleznete zde informace o chovném centru

Zubra evropského v Hardehausenu

Na více než 170 hektarech lesa a luk se rozléhají pozemky zubří 

obory Hardehausen. Kromě dvou stád zubra se zde chová i divoký 

kůň Tarpan, divoká prasata, jelení zvěř ve dvou formách červené

a bílé.

Rezervace je otevřena celoročně a vstup je zdarma!


Všechna zvířata ze zubří obory Hardehausen se chovají na ploše

o velké výměře. Všechna zvířata, zvláště zubři nedodržují otevírací 

dobu a nesledují počet návštěvníků. Návštěvník je zde  hostem obyvatel

přírody, takže je třeba aby si našel čas na jejich objevování a obdivování.


 
 

Na jižní straně výběhů se nachází lesní informační centrum, které 

rozhodně stojí za návštěvu.


Otevírací doba  občerstvení Hammerhof:


Úterý - Sobota: od 14:00 hod., neděle: od 09:30
 
 
 
   Turistická mapa ke stažení (PDF 5 MB)

Zubří obora  Hardehausen
 
Chovné  centrum zubra evropského v Hardehausenu  bylo založeno v roce

1958 jako park se kde se chovají zubři za účelem záchrany tohoto vymírajícího

druhu. V počátku to mělo výměru 88 ha, skládající se z 68 hektarů smíšených lesů

(především listnatých) a 20 ha luk a volných ploch..
 

Zubr (Bison bonasus) je poslední zástupce  divokých turů na Evropském kontinentu.

Neni to stejný druh jako pratur (Ur primigenus) nebo americký bizon (Bison bison)!
 
Poslední zubr byl v Něnecku zastřelen v roce 1755 pytlákem ve Východním Prusku.


Lidé lovili zubry, zejména po první světové válce tak intenzivně, že poslední volně

žijící zubr byl zastřelen pytlákem v bělověžských lesích 9. února 1921.


V roce 1922 zbylo ze světové populace  zubra  jen 54 jedinců.


Na podnět Mezinárodní společnosti pro ochranu zubra byly založeny záchranné 

chovy tohoto zvířete.

V květnu roku 1959 byly zakoupeny 3 krávy ze ZOO Hallabrun v Mnichově a v 

prosinci téhož roku byl zakoupen býk z parku Springe (nedaleko Hannoveru v

Německu). Tito zubři patřili do nížinno kavkazské linie (LC). Světová populace zubrů

se v roce 1969 zvýšila na 952 kusů.

Všichni zubři s jasným původem jsou nyní registrováni v plemenné knize ve Varšavě.

 

Do poloviny roku 2012 se v Hardehausenu narodilo 158 zubřích telat.

Předpokládaná kapacita oploceného prostoru je přibližně 20 kusů. Pokud se narodí 

více telat, jsou prodávána do dalších chovů nebo poražena. Jména všech telat 

narozených v Hardehausenu začínají písmeny „Eg….“ a pod tímto jménem jsou 

zapsána v plemenné knize. Písmena „Eg…“ jsou  odvozena podle pohoří Egge,

které se rozkládá nedaleko a je vidět v pozadí.

 

V roce 2004 byl založen nový 80 ha areál pro chov zubrů bělověžské nížinné

linie (LB). První čtyři kusy byly dovezeny z Polska. Všechna telata narozená v tomto

druhém stádu jsou pojmenována podle počátečních písmen „Ei…“
   
Divoký kůň známý jako Tarpan (Equus ferus gmelini) migroval po celé střední a 

východní Evropě. V první polovině minulého století byl hojný v ukrajinských stepích

severně od Černého moře. Poslední tarpan, byl odchycen v roce 1876 v Taurické stepi.

Farmáři z stepi lovili tarpany velmi intenzivně, protože divocí koně odváděli domácí

klisny, na jejichž pracovní tažné síle byli zemědělci závislí. Na konci 19. století byl tarpan

vyhuben.

Tarpan se liší od koně Převalského  svou barvou (myší šedá), jemnější tělesnou

stavbou a krátkou a lehkou hlavou. Tarpan je považován za předka dostihových koní s

lehčí stavbou těla a střední velikostí. Tarpan byl zpětně vyšlechtěn prostřednictvím křížení

domácích koní. 20. listopadu 1959 o byli přivezeni čtyři koně ze zoo v Duisburgu určení k

chovu v zubří oboře. Do poloviny roku 2012 se zde narodilo 201 hříbat. Tito koně byli

vyvezeni do četných zoologických zahrad a obor. Mlade klisny a hříbata jsou prodávána

k účelům jezdeckým a terapeutickým ve zdejším regionu.
 
Kromě  koní a zubrů se  v Hardehausenu chovají i divoká prasata.


Chov byl založen v roce 1990 vypuštěním prvního chovného páru. Populace se pohybuje

mezi patnácti až dvaceti kusy. Od roku 1998,u příležitosti 40. let od založení obory, se zde

chová stádo bílých jelenů, kteří jsou velmi vzácní a atraktivní.
 
Obora v Hardehausenu se stala místní atrakcí a poměrně dost lidí sem vyráží  na p
rocházky,

navštívit zvířata a ukázat svým dětem jaká zvířata jednou žila a stále žijí v

našich lesích.
 
Současný chov  zubra evropského a obou jeho chovných linií v samostatných prostorách

je jedinečný v celé Evropě!


 
 

  

EBBC – regionální centrum pro Německo

 

V průběhu prvního mezinárodního kongresu o zubrech evropských v 

Hardehausenu v květnu 2008 se delegáti rozhodli založit  čtyři tzv.

krajské úřady, které by dohlíželi na všechny chovy zubrů v Německu.

 

Zubří obora Springe spravuje celkem 11 objektů. 4 ve Šlesvicku- 

Holštýnsku a 7 v Dolním Sasku.

 

Zubří obora Damerower Werder spravuje 30 objektů. 10 v Braniborsku, 

5 v Mecklenburg- Vorpommern, 2 v Berlíně, 3 v Sasku, 4 v Sasku-

Anhaltsku  a 6 v Durynsku.

 

Zubří obora Hardenhauser spravuje celkem 24 objektů. 11 v Severním 

Porýní- Vestfálsku, 8 v Hesensku, 1 v Sársku a 4 v Porýní- Falcku. 

Dále bylo určeno, že Hardenhausen bude mluvčím německých chovatelů

zubra evropského a bude v úzkém kontaktu s EBBC!

 

Objekt pro chov zubra Donaumoos spravuje celkem 14 objektů. 5 v 

Bádensku- Württembensku a 9 v Bavorsku.

 


 PřekladMiloslav  Zikmund

                 Pavel Podanny


                     top

Nach oben